ระบบชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา


ครูสามารถลงชื่อเข้าใช้แล้วเพิ่มชุมนุมของปีการศีกษา 2566 ได้เลยครับ

ถ้าใน 1 ชุมนุมมีครูมากกว่า 1 ท่าน ให้ใครลงทะเบียนไปก่อนได้ครับ